Kurumsal Hakkımızda

Politikamız

Türkiye’de endüstriyel mutfak sektöründe yeniliklerin öncüsü İnoksan, sosyal sorumluluk politikalarını yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak görür.

 İnsana ve dünyaya duyduğu saygıdan ve sevgiden ilham alarak belirlediği politikaları kapsamında tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye önem verir.

 Topluma karşı görevlerinin bilincinde bir kurumsal yapıya sahip olan İnoksan için sosyal sorumluluk politikaları önceliklidir.

Bu yapısıyla İnoksan, kurulduğu günden bu yana tüm paydaşlarına yönelik olarak sorumluluklarını yerine getirmeyi ilke edinir ve bu doğrultuda çalışanlarının, sektörün ve toplumun gelişimi için projeler geliştir. İnoksan’ın sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirirken vazgeçilmez değerleri şunlardır;

  • Dürüst ve Güvenilir Olmak
  • Sektöründe Yenilikçi ve Yaratıcı Olmak
  • Müşteri ve Kalite Odaklı Olmak
  • İnsana ve Çevreye Saygılı Olmak
  • Bireysel ve Kurumsal Sosyal Sorumlulukları Yerine Getirmek
  • Yasalara ve Etik Değerlere Bağlı Olmak
  • Çalışanlara Değer Vermek

İnoksan, insan kaynaklarının, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancıyla çalışanlarının özlük haklarının tam ve doğru biçimde uygulanmasını sağlar. Çalışanlarına dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunar. Kurum içinde çalışanlar ya da diğer paydaşlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmez.

Her türlü faaliyetinden kaynaklanacak çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek adına gerekli önlemleri alan İnoksan, bu etkileri en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütür. İnoksan, sosyal sorumluluk politikaları çerçevesinde faaliyet coğrafyasında refah düzeyinin, toplumsal bilincin ve yaratıcılığın artırılmasına ve paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal gelişime katkıda bulunmaktadır.

Özellikle eğitim alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerle sektörün sürdürülebilirliğine destek olur.

İnoksan, eğitime verdiği önemle 2006 yılında faaliyetine başlayan Eğitim ve Uygulama Merkezi Akademi İnoksan’da kamu, özel sektör ve STK işbirlikleri ile güçlendirilmiş, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz projeler yürütür.

Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü mutfak personeline tahliye sonrası topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri için oluşturulan E Tipi Mutfak projesi ile farklılığını ortaya koyan İnoksan, başarıyla yürütülen bu proje ile TÜHİD tarafından organize edilen Altın Pusula yarışmasında jüri özel ödülüne değer görülmüştür.

İnoksan Sosyal Sorumluluk Politikası belgesinde yer alan tüm ilkelerin uygulamaya aktarılması ilgili birimlerce denetlenir. Her bir ilkenin hayata geçirilmesine önem ve öncelik verilir. Bu politika belgesi, İnoksan’ın daha iyi bir dünya ve sürdürülebilir gelecek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, çalışanlarıyla ve diğer tüm paydaşlarıyla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.