Kurumsal Hakkımızda

Vizyon Misyon

İnoksan Kurum Vizyonu : Dünya markası olmak. İnoksan Kurum Misyonu : Endüstriyel mutfak sektöründe, müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerine en uygun, ürün, proje ve hizmeti sunarız.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Vizyonumuzdan aldığımız güçle dün olduğu gibi bugünde dünya kuruluşu olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolculukta İnoksan yönetim sorumluluğunda değerlerimizden ödün vermeden her gün daha verimli daha güvenli daha ekolojik ve kullanıcı dostu mutfaklar gerçekleştirmektir.
 

İSG POLİTİKAMIZ:

İNSAN ARAÇ DEĞİL, AMAÇTIR.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket ederiz.
  • E.Y.S.’nin işleyişini destekleyerek, uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlarız.
  • İş Kazalarına neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla risk analizleri yapar, önlem alır ve sürekli geliştiririz.
  • Çalışanların ve diğer paydaşların İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitir, İş ve kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlarız.
  • Acil durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirebilmek amacıyla yapılacak faaliyetlerin tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlarız.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ:

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincinden hareketle;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için; çevre dengesini göz önünde tutarak ekonomik büyümeyi hedeflerken çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulayacağımız,

Çevre yaklaşımları çerçevesinde çevresel etkilere uygun teknoloji edinimi sonucunda doğal kaynakların uygun kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli önlemleri alacağımızı,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal yasalara uygun olarak oluşturacağımızı, ve bunu tüm süreçlerimize entegre edeceğimizi taahhüt ederiz.